Presentació

Troballes és una empresa d’inserció promoguda per la Fundació Jaume Rubió i Rubió amb la finalitat d’ajudar a aconseguir un nivell d’ocupabilitat suficient, a les persones amb especials dificultats per treballar i trobar feina, per tal de desenvolupar-se professionalment de forma autònoma i integra.

Es una resposta en la ciutat de Lleida davant de l’impacte de les noves tecnologies i de la transformació de la societat, que tendeix a fer realitat el que es denomina “la societat dels dos terços”, on un terç de la població té el risc de quedar exclòs del món laboral i, per tant, de la societat.

Els col·lectius que es troben en especials dificultats són molt heterogenis i amb problemàtiques diferents però totes aquestes persones tenen uns trets comuns com: manca de motivació, dificultats d’adaptació, poques capacitats per desenvolupar un lloc de treball laboral, manca de formació bàsica, manca de xarxa social, manca de recursos propis per treballar.

[raw]

wordpress theme

Hem vist que després de molt temps realitzant acollides, informació i formació, hi ha un grup de persones que no arriben mai a trobar feina, ja que no tenen els hàbits i les habilitats que el mercat laboral en aquests moments necessita i per tant queden exclosos de la feina, veiem que és necessari fer una aposta per l’economia social, es dir, creació de llocs de treball per aquestes persones, per que puguin fer una experiència laboral real, acompanyats per professionals i a més puguin tenir un contracte i un sou, ja que moltes vegades per no tenir aquest és l’excusa per no fer formació i processos d’itineraris educatius individuals, ja que han de sufragar les despeses de la seva llar.

high quality wordpress theme

Fem també una aposta per sensibilitzar a la població en general per una economia més adequada a la persona i no mirant solament el benefici del capital, aquestes persones tenint un lloc de feina més adequat, no tant competitiu també poden ser productives i sentir-se útils a la societat.


[/raw]