Història

Història


Des de fa vora 30 anys, algunes Càritas Parroquial de la Diòcesi de Lleida tenen, entre altres activitats, la recollida de roba, a través del treball voluntari.

En un primer moment, del que es tractava era de triar la roba en bon estat per donar-la posteriorment a un preu simbòlic, el motiu del qual era per tal que l’usuari no demanés més roba de la necessària i alhora hi hagués uns petits ingressos a la parròquia que servirien per socórrer altres necessitats.

En aquests moments, els nostres robers estan plens de roba i cada dia n’hi ha més. És davant d’aquesta nova situació que pensem donar una altra utilitat i servei, de manera que esdevingui una ajuda a les persones en altres àmbits que no sigui exclusivament de cobrir la necessitat del vestir, sinó de dissenyar un projecte de treball d’inserció social per a les persones que són excloses del món del treball.

[raw]


[/raw]

La vocació de Càritas no és, exclusivament, l’ajuda a la subsistència, sinó que fa una opció per la formació, promoció i inserció a la societat de totes les persones que pateixin algun tipus de marginació. Davant d’una realitat on el treball és un bé escàs a causa de l’impacte de les noves tecnologies i de la transformació de la societat, molta gent queda exclosa del món laboral i, per tant, de la societat.

Finalment, l’assemblea de Càritas Diocesana de Lleida, davant la realitat actual dels robers i l’excés de roba i la precarietat laboral d’un sector de la població, va aprovar, l’octubre de l’any 2001, posar en marxa un projecte socio – laboral en un principi amb la roba, com una de les seves principals prioritats.

Durant cinc anys es va anar madurant l’idea i es va començar el procés de posar en marxa una entitat que poguessin fer la tasca d’inserció socio laboral a través del tèxtil. Així es com va començar en el 2006 l’associació d’inserció socio laboral Troballes amb la finalitat de crear llocs de treball per a persones amb dificultats o en risc d’exclusió social.

Al 2012, es va crear la Fundació Jaume Rubió i Rubió que substitueix l’Associació d’Inserció Troballes.

Deja una respuesta