Els voluntaris

Els voluntaris

Els voluntaris

Funcions:

Un dels elements més importants que la Fundació té i que és un tresor són els voluntaris, persones preparades i que amb la seva experiència professional poden aportar als treballadors motivació i qualificació professional.

El voluntari és una de les peces importants d’aquest projecte, atès que seran les persones que acolliran el treballador en la seva tasca i ajudaran a crear un bon clima socio laboral, on a les persones més dèbils se les anirà ajudant perquè puguin sortir de la seva situació i integrar-se, novament, a la societat.

Així doncs, és molt important que el voluntari no solament tingui bona voluntat sinó que també, abans d’iniciar-se a treballar en el projecte, és necessari que s’integri en un procés formatiu, on pugui copsar tota la seva tasca com a educador i desenvolupar la seva capacitat de comprensió respecte dels problemes que cada persona pot presentar i que haurà d’anar treballant tot reconduint-los, a fi d’arribar a bon terme i evitar que acabin desanimant el treballador.

L’aportació dels voluntaris/es en l’empresa Troballes és ser un model pels treballadors i ajudar que totes les tasques del procés productiu es puguin fer amb una qualitat considerable i que el producte final sigui de gran qualitat per oferir-lo als futurs clients.

Ensenyaran a triar la roba i classificar-la, a posar rentadores i assecadores, a cosir i a planxar. Es demana també creativitat per poder arribar a fer patrons nous i transformar la roba donant-li una utilitat diferent d’aquella que algunes peces de roba han tingut, així molta roba es podria recuperar d’una altra manera.

Altres tasques, dintre del projecte, seran les d’informar i d’ajudar a l’organització de l’oficina, com també de portar la furgoneta.

El temps de dedicació, per part dels voluntaris, al projecte, serà d’un màxim de 6 hores a la setmana i puntualment, ja que un cop el treballador hagi après a fer la seva tasca, serà responsabilitat d’aquest de fer-la fins al final del seu procés d’inserció.

Tant els voluntaris/es com els treballadors tindran un treballador social que coordinarà les tasques de cada una de les persones que estiguin treballant, els voluntaris/es es reuniran almenys un cop per mes amb el treballador social per parlar de les tasques que estan realitzant, la coordinació de les pautes que té cada un dels treballadors i de les dificultats que es van trobant al posar-les en pràctica, coordinar la feina i també la manera de tractar en el procés educatiu al treballador, sense crear conflictes entre les persones, ja hem dit al principi que hem de crear bon clima socio laboral.

Ha de quedar clar que la tasca dels voluntaris/es del projecte no és fer la feina sinó de ser acompanyants i educador/a tant pel que fa al treball de la roba com de l’adquisició d’hàbits.

Deja una respuesta