Treballador/a Social

Treballador/a Social

Treballador/a Social

Funcions:

En un primer moment totes les seves accions es trobaran coordinades amb totes les parts implicades en aquest procés: gerent, treballadors, president de la Fundació Jaume Rubió i Rubió i professionals de referència. Així mateix, és l’encarregat de realitzar el seguiment i exigir que els objectius es vagin aconseguint en cada un dels treballadors.

En el camp dels recursos humans:

• Motivar, potenciar una actitud positiva i d’implicació cap al treball, com l’instrument de realització personal, per així contribuir a posar en moviment la dignitat dels treballadors.

• Seleccionar i participar en el procés de selecció dels futurs treballadors de l’empresa d’inserció i també en la incorporació al mercat laboral ordinari quant sigui el moment.

Desenvolupament d’actituds, capacitats i coneixements dels treballadors.
Promoure els hàbits d’aprenentatge de competència claus, relacionats amb el manteniment i obtenció d’un treball.

Creació de xarxa:

Xarxa empresarial: Informa dels recursos facilitadors de treball ja existents en la seva àrea de residència.

Oci i temps lliure: Facilitar la informació dels recursos d’oci i temps lliure accessibles a l’usuari.

Associativa: Tindré contacte amb entitats i altres Empreses d’inserció que maneguen recursos laborals, per involucrar igualitàriament els diferents protagonistes, i així assolir una millor coordinació i desenvolupament dels programes en benefici comú, on es pot produir una informació de qualitat per conjunt d’actors. Això és fonamental per conjugar diferents accions.

Terapèutica:

Seguiment de la situació personal de cada treballador, recorrent al pla individual d’inserció elaborat conjuntament entre treballador, terapeutes, i gerent de l’empresa.

Administració i de coordinació:

Realització d’informes dirigits tant a Fundació Jaume Rubió i Rubió, com a l’entitat i manteniment de reunions amb els professionals de referència.

Deja una respuesta