Objectius

Objectius

Objectius Generals:
La reinserció socio laboral de totes aquelles persones físiques que per qualsevol circumstància tenen limitat l’accés al mercat de treball o al món laboral, degut a la manca d’hàbits i coneixements, i es troben en situació de risc greu de caure a la marginació.

Objectius específics:
1- Creació de llocs de treball a través de l’economia social per a persones amb dificultats o en risc d’exclusió social.
2- Sensibilització, educació i cura en la nostra activitat mediambiental.
3- Inclusió de les persones d’inserció socio laboral en el món del mercat laboral ordinari.
4- Arribar a l’autofinançament.
5- Afavorir en els nostres usuaris més competències laborals.

Per assolir els fins de Troballes, es duran a terme les activitats següents:
1- La realització de tallers d’aprenentatge en el procés de reciclatge de roba de segona mà i la restauració de mobiliari domèstic.
2- El desenvolupament de tota la cadena de procés de reciclatge de roba i mobiliari d’ús domèstic.
3- La participació amb d’altres entitats amb personalitat jurídica en el desenvolupament de projectes de reinserció socio laboral dins l’àmbit del reciclatge i la comercialització de productes de segona mà.

La sensibilització social en la conservació mediambiental mitjançant la promoció de productes reciclats.

Deja una respuesta