Reobertura de la Botiga Social

El dia 18 de gener va reobrir la botiga social amb una neteja de imatge. Les obres executades gràcies a la subvenció d’Inditex MODA RE durant el mes desembre e inicis de gener, han permès fer guanyar 30 metros quadrats a la botiga.

No solament s’ha guanyat espai, sinó que s’ha pintant de nou tota la botiga associant-la als colors corporatius del projecte comú de MODA RE. A més, la distribució interna també s’ha millorat, traslladant el vestidor a la zona nova ampliada i col·locant una vidriera amb vistes a l’exterior.

Recordar que el horari de obertura de la botiga social es de dilluns a divendres de 10 a 13 hores i el dimarts i dijous de 17 a 19 hores.