Curso básico de Costura – HILOS PARA LA INSERCIÓN

TRÍPTIC CURS COSTURA1

 

Curs de Formació Ocupacional – Taller de costura 2017:

HILOS PARA LA INSERCIÓN

Curs de 248h:

 • 140h teòriques-pràctiques. (Botiga Fil per Randa- c/ Doctor Flèming 19)

 • 100h pràctiques en empresa.

 • 8h Mòduls transversals (Igualtat d’oportunitats, sensibilització en el Medi Ambient, Alfabetització informàtica, Prevenció de Riscos Laborals). (Seu Fundació Jaume Rubió i Rubió)

Limitat a 10 alumnes.

Formadora: Sònia Gil

Objectius del curs:

 • Millorar la qualificació professional a través de l’adquisició i/o millora de competències, qualificacions i coneixements en el sector tèxtil.

 • Afavorir el desenvolupament de competències transversals i l’accés al mercat laboral de persones en situació de risc d’exclusió social.

 • Facilitar que les persones participants en el curs entrin en contacte amb el món empresarial a través de pràctiques no laborals en empreses.

Programa:

 • Costura bàsica, a mà i a màquina

 • Funcionament d’eines i maquinària de costura

 • Diferències i característiques de les diferents tipus de teixits i la seva utilització més freqüent.

 • Arranjaments de tot tipus.

 • Reciclatge i personalització de roba.

 • Realització de complements tèxtils

 • Realització de roba de la llar

 • Procés de fabricació d’una peça de vestir: Disseny, patronatge i confecció.

Requisits per accedir al curs:

 • Participants del programa SAPILA.

 • Nivell mig de comprensió de castellà.

 • Compromís en l’assistència.

Calendarització:

 • Curs: De dilluns a divendres, de 09.30h a 12.30h. Del 13/09/2017 al 22/12/2017.

 • Inscripcions: a partir d’ara i fins al 06/09/2017.