Memòria anual

Descarregar memòria  2017 en pdf

Descarregar memòria  2015 en pdf

Descarregar memòria  2014 en pdf

Descarregar memòria  2013 en pdf

Descarregar memòria  2012 en pdf

Descarregar memòria  2011 en pdf

Descarregar memòria  2010 en pdf

Descarregar memòria  2009 en pdf

Balanç social any 2009

15 Contractes d’Inserció Socio Laboral
36 Persones que han realitzat treballs en benefici
de la comunitat
241 Persones per serveis amb contraprestació
522 Beneficiaris que s’ha subministrat roba
3 Llocs de treball a partir de Plans Ocupacionals
10 Llocs de treball Pla Europeu de Càritas Espanyola


Balanç mediambiental

61 Contenidors
491.507 Quilos de roba recollida
75.845 Peces de roba reutilitzada
7.704 Peces de roba lliurada socialment
412.269 Quilos de roba a l’exportació