Avaluació del projecte

Els criteris d’avaluació del projecte són:

1. El núm. de persones inserides en el món del treball normalitzat
2. Quilograms de roba recuperada, reciclada i reutilitzada).
3. Autofinançament del projecte i ajuts extres que podem realitzar
4. Campanyes de conscienciació de justícia social.
5. Participació de voluntariat en el projecte.
6. Participació dels treballadors en el projecte.

Metodologia:

La metodologia serà a partir d’acció – reflexió – acció.

En primer lloc els equips que hi ha en el projecte faran l’avaluaran la tasca que fan en el dia a dia, el responsable de l’equip portarà la informació l’equip responsable tècnic del projecte del projecte que com diem en l’organigrama estarà format pel president de la Fundació i un responsable de cada una de les àrees que hi ha en el projecte, (president, responsable de la botiga, taller, equip educatiu i equip econòmic), aquí es farà l’avaluació del projecte segons els criteris abans esmenats.

En segon lloc, amb l’assiduïtat que vulgui el president de la Fundació reunirà al patronat i avaluaran el projecte segons el criteris abans esmenats.

I per acabar, el patronat pot demanar una avaluació exterior per veure com funciona el projecte.