Responsable Tècnic

Responsable Tècnic del Projecte

Funcions:

• Una de les funcions del gerent d’una empresa d’inserció és la realització de totes les accions que siguin necessàries perquè l’empresa compleixi tant els objectius econòmics com els objectius socials. Per una part l’empresa ha de ser viable econòmicament per permetre la inserció socio – laboral dels seus treballadors. Per altra part afavorint les aptituds socio – laboral dels treballadors també contribuïm a que l’empresa sigui econòmicament viable.

• Una altra funció del gerent relacionada amb la direcció seria la previsió i anticipació de totes aquelles dificultats i problemes que puguin sorgir tant en el domini de l’empresa com en el dels treballadors.

• Tenir en compte l’entorn com: proveïdors, clients, competidors, productes substitutius i potencials d’entrants. A més haurà de considerar totes les variables de l’entorn en general: polítiques, sociològiques, geogràfiques…

• Metes per l’empresa a curt termini i llarg termini.

• Accions a desenvolupar per obtenir les metes propostes establint terminis per al compliment de cada acció.

• Prendrà decisions en el que respecta als recursos humans valorant la relació volum de treball nombre de treballadors necessaris per fer-lo correctament i decidir aspectes com: nombre de contractes a realitzar, de quin tipus, per quant temps, renovacions de contracte en funció de les necessitats de l’empresa.

• Captació d’ajuts o subvencions.

• La supervisió de les àrees de màrqueting i publicitat.

• Tenir cura dels pressupostos i dels balanços.