Recursos

Comunicat de Justicia i Pau del 24 de Gener

Posted by:

Comunicat En defensa del model de les Caixes d’Estalvis i de la seva funció social

Les Caixes d’Estalvis del nostre país viuen un moment de canvis profunds, tant pel que fa a la seva configuració com al seu règim jurídic, els quals afecten sensiblement la seva identitat, la seva funció social i, fins i tot, posen en qüestió la continuïtat d’aquest model d’entitat financera.

Document per baixar: En defensa de la funció social de les Caixes

Comentaris tancats.