Recursos

Arxiu de abril, 2012


1r de Maig de 2012

Escrit per:

Per llegir o baixar: Manifest primer de maig 2012

CONFEDERACIÓN DE CÁRITAS , “VALORACIÓN DE LA REFORMA LABORAL”

Escrit per:

El pasado día 11 de febrero se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-Ley 3/2012 de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Esta reforma supone un cambio en la normativa laboral de tal envergadura que exige a Cáritas, al igual que en ocasiones anteriores, un análisis y una valoración de las implicaciones que  puede conllevar para las personas más desfavorecidas.

Per llegir o baixar: VALORACION DE LA REFORMA LABORAL 2012   CÁRITAS

Representants d’Empreses d’Inserció de Màlaga visiten Troballes

Escrit per:

Amb el suport de la Diputació un grup de representants d’Empreses d’Inserció de Màlaga van reunir-se desde les deu hores del mati del dia 17, amb membres de Troballes i giraren una visita per les nostres instal·lacions amb la finalitat de coneixer d’aprop el nostre treball, organització i projectes, tambè van rebre informaciò referent a APRISE, SEMAHIA i TROCA.
Despres van anar a les instalacions de EISHA, i per acabar la seva jornada van anar a Càritas de Tàrrega.
Un cop acabada aquesta estada van tornar cap a Màlaga havent-nos agraït tota la informació rebuda i la positiva experiència viscuda a Troballes.

Pasqua

Escrit per:

¡ Bona Pasqua !


El president de la Diputació de Lleida es reuneix amb l’entitat d’inserció sociolaboral Troballes

Escrit per:

LLEIDA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) –
El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, ha rebut al president de l’Empresa Associació d’Inserció Sociolaboral Troballes, Albert Puchol, i al seu gerent, Manuel Díaz.
Han explicat a Reñé el funcionament de l’associació, que recupera, recicla i reutilitza roba i altres objectes, i els ven barats a famílies sense diners.

L’entitat recull fins a 700 tones de roba a l’any i ofereix oportunitats d’inserció sociolaboral creant llocs de treball, i el 24 de maig farà una desfilada solidari amb roba reciclada.

Entrevista al Sr. Josep Fernández Puigpelat, director de la “Fundació Jaume Rubió i Rubió”

Escrit per:

Entrevista publicada al Abril 2012

El Sr. Josep Fernández Puigpelat és el Secretari General de Càritas Diocesana de Lleida i, ara també, Director de la nova “Fundació Jaume Rubió i Rubió”.

-Explica’ns, qui ha promogut aquesta fundació?

La fundació l’ha promoguda Càritas, a la qual queda vinculada, per donar un encaix institucional més sòlid al programa d’ocupació “Troballes”.

Amb quina finalitat?

Poder ajudar millor les persones que, pel motiu que sigui, han quedat excloses del món laboral. Creant empreses d’inserció i cooperatives, promovent i acompanyant accions d’emprenedoria, desenvolupant projectes de sensibilització i d’educació, fomentant la responsabilitat social empresarial en matèria d’inserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió i promovent l’economia social.

-Compteu amb la col·laboració d’altres entitats?

Sí, les coordinacions i el treball en xarxa són un element clau! Dues comunitats religioses, Jesuïtes i Salesians, formen part del Patronat de la FJRR.

-I amb quin suport?

1)El suport de Càritas.

2)La realitat que és Troballes Empresa d’Inserció SLU.

3)L’ajut dels nostres voluntaris.

4)Les coordinacions de les que formem part, el treball en xarxa.

5)El suport econòmic de les persones que creuen en nosaltres.

-Per què aquest nom de Fundació Jaume Rubió Rubió?

És un reconeixement a Mn. Jaume Rubió. Tots els qui formem part d’aquest projecte d’ocupació de Càritas Diocesana el sentim com un referent.

-De tots els programes de Càritas, quins veieu prioritaris?

Els programes que anomenem d’inclusió: Habitatge solidari i Ocupació i inserció sociolaboral (Troballes). Per això la Fundació Rubió i Rubió.

-L’empresa “Troballes” es va crear l’any 2002 …

Sí, amb un triple objectiu: combatre l’atur (acompanyar persones per aconseguir la seva incorporació al món laboral ordinari), gestionar millor la roba que hi havia als robers parroquials i facilitar l’accés al vestit de baix preu a les persones més necessitades.

-I cóm veus el seu futur? Tu vens del món de l’empresa….

Troballes” ocupa un sector de l’economia: el del reciclatge. Aquest, a més a més de tenir futur, té dos condicions que li van com anell al dit: necessita mà d’obra i permet incorporar persones amb mancances d’hàbits laborals o de formació, que són les que Càritas vol ajudar.

-Què és el que ara Càritas més necessita?

Comptem amb el suport dels nostres voluntaris. Necessitem el suport de les administracions, i no necessàriament via subvenció. Fórmules com les clàusules socials en els contractes de serveis, per part de les empreses privades o de l’administració, ens ajudarien força.

– Josep, cóm va ser que t’ impliquessis amb aquesta institució?

M’ho van demanar i la proposta em va agradar, i aquí estic! Sóc una persona creient. Una part important del meu ser, és deu a la meva relació amb moviments cristians com la JOC,  l’HOAC i, actualment, l’ACO. Formant part d’aquests moviments d’Església, he anat consolidant una fe en el Déu de Jesucrist, que avui forma part del que sóc.

-Té algun “valor afegit” treballar-hi?

Té el valor afegit de treballar en allò que t’agrada. El fet que la teva feina tingui a veure amb les teves idees fa que el treball sigui una forma d’expressió del teu pensament, i això és molt gratificant.

-Un últim missatge….

Un missatge d’esperança: no ens aturarem malgrat les dificultats, posarem el millor de nosaltres mateixos en aquest projecte! També, agrair les mostres de suport als actes de presentació de la FJRR. Crec que va ésser un dia important per l’Església de Lleida.

Carme Parellada

Súmate a la campaña a favor de un domingo libre

Escrit per:

DOCE ORGANIZACIONES CRISTIANAS PROMUEVEN ESTA CAMPAÑA DE ACCIÓN EN DEFENSA DEL «DOMINGO LIBRE» (Día Europeo por un domingo libre de trabajo 4 de marzo)

Pedimos a las distintas administraciones de nuestro país que «protejan el domingo como día de descanso semanal en la futura legislación nacional y comunitaria relativa al calendario laboral, con el fin de mejorar la protección de la salud de las personas trabajadoras y la conciliación de la vida laboral y la vida familiar», ante los ataques sistemáticos que pretenden liberalizar los horarios de trabajo en cualquire día de la semana.

A su vez, animan a todas las entidades, especialmente del ámbito eclesial, a que «difundan y den visibilidad a esta Alianza, que pretende garantizar el descanso dominical.
Para estas organizaciones que se han adherido a la campaña europea, sumándose a otra muchas, resulta «particularmente urgente en nuestro tiempo recordar que el domingo es también el día de descanso del trabajo. Esperamos con gran interés que la sociedad civil lo reconozca también así, a fin de que sea posible liberarse de las actividades laborales sin sufrir por ello perjuicio alguno.

http://actuable.es/peticiones/sumate-la-campama-favor-un-domingo-libre

Al firmar la petición estarás enviando esta carta

La Federación de movimientos de Acción Católica –integrada por Acción Católica General (ACG), Juventud Obrera Cristiana (JOC), Juventud Estudiante Católica (JEC), Mujeres Trabajadoras Cristianas (MTC), Profesionales Cristianos (PX), Movimiento de Jóvenes Rurales Cristianos (MJRC), Movimiento Rural Cristiano (MRC), Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) y la Fraternidad Cristiana de personas con discapacidad de España (Frater)–, la Comisión General de Justicia y Paz de España, la Acció Católica Obrera y las Hermandades del Trabajo piden a las distintas administraciones de nuestro país que «protejan el domingo como día de descanso semanal en la futura legislación nacional y comunitaria relativa al calendario laboral, con el fin de mejorar la protección de la salud de las personas trabajadoras y la conciliación de la vida laboral y la vida familiar».

A su vez, animan a todas las entidades, especialmente del ámbito eclesial, a que «difundan y den visibilidad a esta Alianza, que pretende garantizar el descanso dominical.
Para estas organizaciones que se han adherido a la campaña europea, sumándose a otra muchas, resulta «particularmente urgente en nuestro tiempo recordar que el domingo es también el día de descanso del trabajo. Esperamos con gran interés que la sociedad civil lo reconozca también así, a fin de que sea posible liberarse de las actividades laborales sin sufrir por ello perjuicio alguno»

4-M Domingo Libre: Organizaciones cristianas de España se unen a a la campaña

Escrit per:

Los nueve movimientos de la Federación de Acción Católica (ACE), Justicia y Paz (JyP), Acción Católica Obrera (ACO) y las Hermandades del Trabajo (HHTT) se han sumado a la jornada de acción en defensa del “Domingo Libre” del próximo 4 de marzo, convocada por la Alianza Europea por el descanso dominical.

La Alianza Europea por el Domingo Libre de Trabajo, que reúne a más de 65 organizaciones civiles, sindicales y eclesiales (incluida la Comisión de Conferencias Episcopales de la Comunidad Europea –COMECE– y la Conferencia de Iglesias Europeas –KEK–) pide medidas legislativas y políticas que permitan una mejor conciliación de la vida privada y profesional y una regulación más humana del tiempo de trabajo. Las organizaciones que la componen entienden que más que cualquier otro día de la semana, el domingo libre permite el encuentro con la familia y con los amigos, pero también permite tomar conciencia de las cuestiones fundamentales de la vida y contribuir al crecimiento espiritual.

La Federación de movimientos de Acción Católica –integrada por Acción Católica General (ACG), Juventud Obrera Cristiana (JOC), Juventud Estudiante Católica (JEC), Mujeres Trabajadoras Cristianas (MTC), Profesionales Cristianos (PX), Movimiento de Jóvenes Rurales Cristianos (MJRC), Movimiento Rural Cristiano (MRC), Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) y  la Fraternidad  Cristiana de personas con discapacidad de España (Frater)–, la Comisión General de Justicia y Paz de España, la Acció Catòlica Obrera y las Hermandades del Trabajo piden a las distintas administraciones de nuestro país que “protejan el domingo como día de descanso semanal en la futura legislación nacional y comunitaria relativa al calendario laboral, con el fin de mejorar la protección de la salud de las personas trabajadoras y la conciliación de la vida laboral y la vida familiar”.

A su vez, animan a todas las entidades, especialmente del ámbito eclesial, a que “difundan y den visibilidad a esta Alianza, que pretende garantizar el descanso dominical, tal y como nos recuerda la Iglesia insistentemente en su magisterio”. Para las organizaciones eclesiales que se han adherido a la campaña europea resulta “particularmente urgente en nuestro tiempo recordar que el día del Señor es también el día de descanso del trabajo. Esperamos con gran interés que la sociedad civil lo reconozca también así, a fin de que sea posible liberarse de las actividades laborales sin sufrir por ello perjuicio alguno” y recuerdan la exhortación apostólica de Benedicto XVI, del 22 de febrero de 2007, “Sacramentum Caritatis”, que en su punto 74, proclama que “es indispensable que la persona no se deje dominar por el trabajo, que no lo idolatre, pretendiendo encontrar en él el sentido último y definitivo de la vida”.

El trabajo es para la vida

Escrit per:

Reproduïm pel seu interès aquest editorial de la revista » Noticias Obreras «de la HOAC :


El trabajo es para la vida

El 28 de abril es el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Las cifras sobre siniestralidad y enfermedades laborales muestran una realidad trágica y escandalosa, uno de los mayores atentados contra la vida. Cada año 337 millones de personas son víctimas de accidentes de trabajo y más de 2.300.000 personas mueren por accidentes y enfermedades laborales. 6.300 muertes cada día. En España, de media, dos personas mueren cada día y otras 15 resultan gravemente heridas.

¡Cuántas familias destrozadas! ¿Por qué? Porque en demasiadas ocasiones las condiciones de trabajo son indecentes y totalmente inseguras. No están organizadas en función de las personas sino solo de la obtención de la mayor rentabilidad, en muchos casos con absoluto desprecio de las personas. Esta radical inversión del justo orden de valores es una estructura de pecado, un crimen contra la humanidad. Porque con una organización del trabajo que respetara los derechos de los trabajadores se evitarían la inmensa mayoría de estas muertes. Como dice el Director General de la Organización Internacional del Trabajo, «es una cuestión de respeto a la dignidad del ser humano mediante el respeto de la dignidad del trabajo». Este atentado contra la vida es un signo evidente del empobrecimiento y vulnerabilidad del que son víctimas cientos de millones de trabajadores en el mundo.

El 28 de abril también es un signo del esfuerzo y la lucha cotidiana por condiciones decentes de trabajo y por acabar con tantas muertes. Sin esa lucha cotidiana, que no siempre es reconocida como merece, protagonizada sobre todo por los sindicatos, la situación sería sin duda peor. Esa lucha cotidiana salva muchas vidas. Es un signo precioso de la defensa de la vida y de la dignidad de las personas. También es ocasión para que no caigan en el olvido ni tantas muerte violentas ni tantas vidas destrozadas. Porque gran parte de esta realidad de los accidentes y enfermedades laborales y sus efectos sobre personas y familias sigue pasando desapercibida. No se da la debida importancia a un problema tan grave.

También desde la HOAC y muchas Delegaciones Diocesanas de Pastoral Obrera participamos en el esfuerzo cotidiano por combatir esa injusta situación. Lo hacemos con nuestra labor como trabajadores en los lugares de trabajo y participando en la acción de los sindicatos; con campañas, actividades y acciones dirigidas a despertar la, muchas veces dormida, conciencia social y eclesial; con gestos públicos de denuncia y sensibilización; con la cercanía, acompañamiento y apoyo a las familias de las víctimas…

Pero es evidente que es mucho lo que queda por hacer y que estamos urgidos a redoblar los esfuerzos para hacer efectivo el derecho de todos los trabajadores y trabajadoras a condiciones dignas de trabajo, en particular a ambientes y condiciones de trabajo saludables y que no atenten contra la integridad ni física ni psíquica de las personas. La defensa de la vida y de la dignidad de las personas, también en el trabajo, es una grave responsabilidad social. Todos somos responsables de defender la vida y la dignidad en el trabajo: personas, organizaciones sociales, empresas, instituciones políticas… Y necesitamos hacer mucho más en ese sentido.

Los cristianos y las comunidades eclesiales tenemos una especial responsabilidad en ello, haciendo verdad lo que proclamaba el Papa Juan Pablo II en la encíclica «El Evangelio de la vida»: «Toda amenaza a la dignidad y a la vida del hombre repercute en el corazón mismo de la Iglesia, afecta al núcleo de su fe (…), la compromete en su misión de anunciar el Evangelio de la vida». «El compromiso al servicio de la vida obliga a todos y cada uno. Es una responsabilidad propiamente eclesial, que exige la acción concertada y generosa de todos los miembros y de todas las estructuras de la comunidad cristiana» (EV, 3 y 79).