Recursos

Arxiu de diciembre, 2011


¡ BON NADAL I FELIÇ ANY NOU !

Escrit per:

NOU PROJECTE: Troballes LLAR

Escrit per:

REGULARITZACIÓ LABORAL DE LES TREBALLADORES I TREBALLADORS DE LA LLAR QUE FAN FEINES EN CASES PARTICULARS

Benvinguts/des,

Us volem informar del canvi de legislació que afecta als treballadors de la llar. Si teniu cap persona que us ajuda a casa vostra en les feines pròpies de la llar (neteja, cura de persones grans, …), cal que tingueu en compte que la nova normativa laboral obliga regularitzar la situació contractual a partir de l’1 de gener de 2012.

Si necessiteu assessorament o suport per regularitzar aquesta situació laboral o bé desitgeu que algú us ofereixi personal ja regularitzat us informem que Càritas Diocesana, per mitjà de l’empresa d’inserció sociolaboral Troballes, posa en marxa el projecte TROBALLES LLAR.

Aquest projecte us pot ajudar de la manera següent:

1. Us ofereix assessorament per regularitzar laboralment la persona que ja us està fent aquestes feines a casa vostra.

2. Us ofereix persones de plena confiança, sota la supervisió de Càritas – Troballes, totalment regularitzades, que us poden fer els serveis de: neteja, acompanyament, suport a persones malaltes o impedides, petits arranjaments, bugaderia, i altres serveis que s’aniran afegint més endavant.

3. Us ofereix, en el cas de persones que ja complexin els criteris, suport social, tramitació d’ajuts i millora d’accessibilitat en les dependències de la pròpia llar gràcies als programes socials de Càritas Diocesana.

Si hi esteu interessats/des cal que truqueu al telèfon 973289074 i pregunteu per l’Antonio Mauri, manifesteu què us interessa: tipus de servei, horari, etc. i més endavant un tècnic de Troballes contactarà amb vosaltres per fer el seguiment del tema i les gestions oportunes.

És una bona oportunitat per poder regularitzar la situació de tantes persones que estan fent feines a la llar i no tenen reconeguts els drets laborals ni les cobertures econòmiques per malaltia, jubilació, vacances, …

Ara és doncs el moment de col·laborar per ajudar a aquest col·lectiu, la majoria dones, que des de fa molts anys Càritas ja intenta millorar la seva situació.

Gràcies,

Ramón Baró Cerqueda ( Director de Càritas) – Albert Puchol Cortés (President de l’Associació Troballes)

Lleida, 10 de desembre 2011

Celebració del «Dia del voluntariat»

Escrit per:

Aquest dia 15 el voluntariat de Troballes ha celebrat «El dia del voluntariat» a l’Acadèmia Mariana «Casa de l’Església«.
Els actes i l’Eucaristia han estat presidits pel Bisbe de la Diocesi senyor Joan Piris.
En la seva intervenciò, el senyor Bisbe va destacar la il·lusio que possen els voluntaris de Troballes en tots els serveis que realitzen i que  havia pogut copsar en els diferents cops que ha pogut estar prop d’ells, aixi com l’evangèlic testimoni viscut i donat a travers del servei a l’altre.
Va seguir encoratjant-nos a seguir en aquesta tasca, fent esment de la seva importancia com a testimoni de Jesus i en la creaciò del Regne.
Despres ens va parlar el nostre president de Troballes senyor Albert Puchol, que va resaltar en aquesta jornada anual dedicada al «Dia del Voluntariat«, l’importància social del voluntariat,  com aquest es l’anima de Troballes i que  gracies al seu compromis es possible realitzar una gran tasca de Justicia Social al aconseguir en la situaciò actual, tant la creaciò de llocs de treball per a persones amb dificultats o en exclusio social i la seva reinserciò sociolaboral, com tambè per la tasca de millora del medi ambient a traves del reciclatge i augment de vida util de la roba de primer rebuig.
Els actes del «Dia del Voluntariat» de Troballes, van finalitzar després d’una agradable estona de fratern re-encontre.

El Bisbe Joan Piris ha visitat la botiga de Troballes

Escrit per:

Durant la Visita Pastoral a la demarcaciò de la Parróquia de Sant Llorenç, el Bisbe, acompanyat pel Rector de la Parròquia i el nostre President ha visitat la botiga de Troballes, interessant-se i estant informat per part del nostre voluntariat,  del treball que es du a terme, com es l’atenció als usuaris i com reben aquests els beneficis que els hi procura la roba que poden adquirir  a la botiga, tant per la qualitat , pel preu, com per la digna i personalitzada atenció que reben.

MANIFIESTO DE CÁRITAS ESPAÑOLA EN EL DÍA INTERNACIONAL DE VOLUNTARIADO

Escrit per:

Cáritas. 2 de diciembre de 2011.- En esta encrucijada de la historia, cuando está próxima la conmemoración, en 2012, del 50º aniversario del Concilio Vaticano II, reivindicamos aquel vivificante caudal profético que sigue convocando al conjunto de la humanidad, porque “los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hayverdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón” (Gaudium et Spes, 1).
El pilar básico del ser y hacer de Cáritas, de su opción por las personas en situación de exclusión y vulnerabilidad y de su compromiso de sensibilización social, son las más de 61.000 personas voluntarias que, a través de las comunidades parroquiales y los proyectos especializados, participan en esta misión. “El voluntariado de los que colaboran con Cáritas es la realización del compromiso comunitario, fraterno, solidario y con los últimos” [1].
El voluntariado es, en Cáritas, una fuente de verdadera y profunda alegría. Es una certeza que nace de nuestra propia experiencia, verificada en esta primera línea a la que la Iglesia nos convoca para vivir su servicio a los pobres, en los que descubrimos cada día la presencia y el rostro del Señor. Sólo podemos ser instrumentos del amor de Dios si nos sentimos amados, si tenemos una experiencia profunda de que Cáritas es amor gratuitamente recibido y amor gratuitamente entregado.
En este momento difícil que nos toca vivir desde el punto de vista económico y social, reivindicamos la mirada abierta y atenta a la realidad de nuestros voluntarios a la hora de descubrir los nuevos rostros de la pobreza y las nuevas respuestas que desde Cáritas podemos dar.
Con ello apostamos por un modelo de voluntariado orientado a la acción fraterna, a la denuncia profética de la realidad y a la defensa de una economía a escala humana, inspirada por auténticos objetivos sociales sostenibles que, desde la recuperación del sentido del bien común global [2], esté al servicio de la construcción de una sociedad más justa y cohesionada. Un voluntariado vigilante ante la responsabilidad de los poderes públicos de dotar de recursos suficientes a los servicios sociales para las personas más vulnerables, y de defender la dimensión internacional del compromiso contra la pobreza y la exclusión social desde los imperativos de la justicia y el principio del acceso universal a los bienes.
En el marco del Año Europeo del Voluntariado, desde Cáritas queremos manifestar nuestro reconocimiento a la participación gratuita y generosa de tantas personas que trabajan por la construcción de una sociedad más justa y humana.
Invitamos a todos a reactivar el valor de la gratuidad y sumar esfuerzos a favor de la dignidad de las personas en situación de mayor vulnerabilidad, en un marco de convivencia, despojado de toda actitud xenófoba y racista, donde la diversidad cultural sea un elemento enriquecedor que facilite el pleno ejercicio de los derechos de todas las personas, independientemente de su lugar de procedencia.
En el Día Internacional del Voluntariado hacemos una llamada al conjunto de la ciudadanía a trabajar sin pausa en la transformación del actual modelo social, donde todo queda subordinado a los puros indicadores económicos y de crecimiento, y a implicarse en la construcción de un nuevo modelo de desarrollo y una nueva economía que tenga como centro el bien del ser humano y respete el medio ambiente. Un modelo donde vivamos sencillamente para que otros puedan, sencillamente, vivir [3].
Madrid, 2 de diciembre de 2011
[1] Cáritas Española, Modelo de Acción Social. Madrid, 2009, pg. 40
[2] Cáritas Española, Gozos y retos del voluntariado vivido como vocación, Madrid, 2011
[3] Cáritas Española. “Campaña de sensibilización de Cáritas para 2011-2013” www.caritas.es

L’humor també es important

Escrit per:

Assemblea de l’associació Troballes

Escrit per:

El dia 3 de desembre s’ha reunit en l’Acadèmia Mariana l’assemblea de l’associació Troballes .
En el decurs de la sessió els assistents han treballat  les possibilitats de futur, ampliant i dissenyant noves línies d’activitats econòmiques tenint presents les actuals tendències dels sectors en els que podríem participar.
També s’ha fet l’anàlisi dels resultats favorables assolits per Troballes i èls re-dissenys mes adients per l’adequació de la nostra tasca en l’actual moment de creixement i desenvolupament.
Ha estat una jornada amplament profitosa on tots i totes els participants l’han finalitzat amb joia per l’ampli convenciment d’haver participat d’una tasca molt positiva pel  projecte d’Inserció Sociolaboral de Troballes.

Activitat de sensibilització infantil a Alguaire

Escrit per:

Avui dia 3 de desembre en la població d’Alguaire, l’Associació Solidança,  soci membre amb Troballes de la Cooperativa Roba Amiga ha realitzat una activitat amb nens del poble tot ensenyant-los-hi tècniques de reciclatge i aprofitament de materials que haurien estat  residus d’un sol ús.

Engrescar als nens en la recollida selectiva fent notar el valor dels residus com a materials per a un segon ús i com a activitat per la millora del medi ambient a estat l’objectiu aconseguit d’aquesta trobada.

Reportatge fotogràfic de l’activitat