Recursos

Arxiu de ‘Voluntariat’


2011: Any Europeu del Voluntariat (Càritas)

Escrit per:

La Unió Europea va declarar el 2011 com a Any Europeu del Voluntariat, sota el lema “Fes-te voluntari, marca la diferència!”. Una diferència que ja marquen més de 100 milions d’europeus i més de 600.000 catalans que estan compromesos amb activitats de voluntariat i experiències solidàries per millorar la societat.

Càritas, 3 feb. 11

A Càritas, molts dels projectes socials que s’ofereixen a les persones que viuen situacions de dificultat es desenvolupen gràcies al compromís i la dedicació del voluntariat. Actualment, a les diòcesis de Catalunya, Càritas compta amb la col·laboració de milers de voluntàries i voluntaris que desitgen viure d’acord a una acció basada en la solidaritat amb els més febles i el diàleg fratern.

Entre els objectius marcats per a aquest any, destaquen:

  • Afavorir la col·laboració de tots els agents socials implicats, incloent les institucions educatives, empreses i els mitjans de comunicació.
  • Potenciar la formació i el reconeixement social de l’activitat voluntària per incentivar la promoció del voluntariat, especialment, entre els joves.

Per això, Càritas espera que l’Any Europeu del Voluntariat contribueixi a difondre, encara més, els valors de participació i solidaritat en un moment especialment dur per la crisi econòmica.

Necessitem voluntàries i voluntaris

Escrit per:

Per realitzar feines en l’oficina, dos dies a la setmana 3 hores cada dia.

Per portar la furgoneta per les tardes.

Per posar preus a la roba.